NORSKE RA WIND AS SKAL UTVIKLE EN NY FLYTENDE HAVVINDTURBIN

  • Vi skal redusere havvind-kostnadene for produsert energi (LCOE) til lønnsomt nivå, uten statlige subsidier
  • Vi skal utnytte norges nøkkelkompetanse innen vannkraft, maritim industri og olje&gass
  • Vi skal utvikle en ny nasjonal industri med betydelig eksportpotensial
 
Utvikle turbiner på 20-40 MW, og flytende offshore-enheter opp til 100 MW

Redusere installasjons-, operasjons- og vedlikeholdskostnader med 50% gjennom patentert modulært turbindesign

Øke pålitelighet og levetid ved bruk av standard moderne industrikomponenter

Designet for robotisering og kunstig intelligens

Skape mer enn 10.000 direkte arbeidsplasser

Vi akselererer det grønne skiftet 

RA Wind AS

 
Adresse:

Næringsveien 3

4323 Sandnes

Norge

 
e-mail:
 
Telefon:

Den norske vindturbin